صندلی ماساژ در محیط کار

صندلی ماساژ در محیط کار

صندلی ماساژ در محل کار

صندلی ماساژ یکی از ابزارهای مدرن برای ماساژ درمانی است که با استفاده از فناوریهای روز به صورت هوشمند، پیشرفته ترین روشهای ماساژ بدن را انجام میدهد. وقتی فردی روی صندلی ماساژ مینشیند، چون میتواند حالتی را انتخاب کند که برایش راحت تر و مطلوب تر است، احساس رضایتمندی بیشتری خواهد داشت. در این میان، مبل های ماساژ، مزایای بسیار زیادی در محیط های کاری خواهند داشت.
صندلی ماساژ در محیط های کاری، راندمان کاری کارمندان را ارتقا میدهد، خلاقیت و رضایت همه جانبه کارمندان را افزایش میدهد، برترین استعدادها را به سمت شرکت ها جذب میکند چرا که برنامه ماساژ با مبل ماساژ در یک شرکت یا هر محیط کاری دیگر یک مزیت جذاب برای پرسنل تازه کار به شمار میرود.
اخیرا تحقیقاتی در مورد استفاده از صندلی ماساژ در محل کار انجام شده نشان میدهد کارمندانی که از مبل ماساژ استفاده میکنند، هزینه های درمان پزشکی و درد کمرشان سی و یک درصد کمتر بوده است. علاوه بر این مشخص شد که استفاده از صندلی ماساژ در محیط های کاری و داشتن برنامه های منظم ماساژ، برخی از هزینه های مراقبت سلامت پرهزینه به شکل قابل توجهی کاهش داشته است و در پی آن هزینه ی شرکت ها نیز کمتر شده است.
یکی از مزیتها و فواید مهم ماساژ درمانی با مبل های ماساژ در محل کار، افزایش روحیه ی کارمندان در محل کار است. در تحقیقاتی که اخیرا در این زمینه انجام شده، به ضوح بیان شده است که کارمندان برنامه ماساژ درمانی با صندلی ماساژ را به طور چرخشی و روزانه در تقویم کاری خود اجرا میکنند و اغلب قدردانی خود از اجرای این برنامه ها را اظهار داشته و معتقدند در روزی که نوبت ماساژ آنهاست اشتیاق بیش از حدی برای رفتن به سر کار خود دارند.

دیدگاه ها بسته شده است