قیمت محصولات ماساژ

قیمت صندلی های ماساژ و مقایسه قیمتی

خرید انواع مبل ماساژ به صورت نقد و اقساط در خانه ماساژ:

ردیف

نوع کالا

کد کالا

1صندلی ماساژSL-A80
2صندلی ماساژورSL-A33-5
3صندلی ماساژورSL-A389-2
4صندلی ماساژورSL-A382
5صندلی ماساژورSL-A386
6صندلی ماساژورSL-A70-1
7صندلی ماساژورSL-A90-2
8صندلی ماساژورSL-A51
9صندلی ماساژورSL-A30-6
10صندلی ماساژورSL-A11
11صندلی ماساژورSL-A155
12ماساژور پاSL-C30
13روکش صندلیSL-D258-S
14استپرSL-Y12
15ماساژور چشم و سر
SL-C150-2
16کوسن ماساژSL-D260-C
17ماساژور کف پا(مادون قرمز)SL-C07
18کوسن ماساژSL-D30-B
19ماساژور کتف و شانهSL-D180-C
20ماساژور دستیSL-C56
21بالشت طبیSL-E05
22بالشت طبیSL-E11
23ماساژور پاSL-C39-S